Kwaliteit van de informatie

De informatie op de website Kleine-camping.nl is met de grootste zorg samengesteld door Reiscompany. De informatie over de campings en/of huuraccommodaties worden door de bedrijven verstrekt en/of is afkomstig van de website van het bedrijf. Reiscompany kan daarom geen garantie gegeven over de juistheid van deze informatie. Aan de juistheid van de informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Copyright

Niets van de website Kleine-camping.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Reiscompany.